De bouwsector schreeuwt om 14.000 extra vaklieden

In 2008 werd bouwsector zwaar getroffen door de financiële crises en de daaropvolgende  nasleep. Gelukkig is het aantrekken van de economie is steeds duidelijker te merken in de bouwsector. Maar daardoor kampt de sector nu met een heel ander probleem; er zijn niet genoeg vaklieden op de markt om de openstaande vacatures in de bouw te vervullen.

Bouwsector

Tekort aan leerlingen

Bovendien ziet het er naar uit dat dit probleem niet zal worden opgelost door de aanvoer van jonge starters vanuit ROC’s. Brancheorganisatie AFNL-NOA geeft aan dat er in de huidige situatie jaarlijks ongeveer 500 vaklieden de arbeidsmarkt betreden. Het uitblijven van voldoende leerlingen is dan ook het grootste probleem in de bouwsector.

Inmiddels groeien de bouwopleidingen wel maar zijn de ‘ambachtelijk werk’ onderwijsrichtingen in de problemen geraakt. Door de regelgeving voor ROC’s dreigen deze opleidingen helemaal te verdwijnen. Tijd voor actie, aldus de belangenvereniging.

Opleidingen op de schop

Een nieuwe aanpak is nodig om genoeg vaklieden klaar te stomen voor het werkveld en zo de kwaliteit van de Nederlandse bouwsector te waarborgen. De AFNL-NOA geeft aan dat kleinere opleidingen op bepaalde vlakken kunnen samengaan. Dit betekend echter wel dat er een aantal kwalificatie-eisen voor opleidingen versoepeld zullen moeten worden.

Daarnaast moet het gat tussen de ROC’s en de bouwbedrijven worden gedicht. Dit kan door de bedrijven meer invloed te geven over het beleid van de scholen over bouwgerelateerde beroepsopleidingen. Kortom, er moeten op korte termijn veranderingen doorgevoerd worden om het aantal bouw vacatures die niet vervuld kunnen worden terug te dringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *